stół do gry w piłkarzyki

Życie u boku geniusza może stanowić nie lada wyzwanie – dość często się o tym mówi, choć w rzeczywistości niewiele osób ma okazję przekonać się o tym na własnej skórze. Mogłoby się wydawać więc, że życie miłosne Fryderyka Chopina nie należało do zbyt udanych właśnie ze względu na nieprzeciętne zdolności artysty.

Tymczasem skonfrontowanie tego poglądu z rzeczywistością może znacznie zmienić nasze spojrzenie na tę kwestię. O tym, że serce Chopina było w pełni oddane muzyce, mogą świadczyć muzyczne uzdolnienia i upodobania, jakie przypisuje się jego oblubienicom.

Już pierwsza miłość Fryderyka, Konstancja Gładkowska, śpiewała w uczelnianym chórze. Z kolei w 1836 roku kompozytor zaręczył się z Marią Wodzińską, która wykazywała talent nie tylko muzyczny, ale również malarski.

Matka oblubienicy, hrabina Teresa Wodzińska szybko zaczęła nazywać muzyka swoim dzieckiem. Mogłoby się wydawać, że nic nie jest w stanie stanąć na drodze związkowi zakochanych.

Okazało się jednak, że rzeczywistość nie była tak różowa. Ostatecznie rodzina Marii sprzeciwiła się zawarciu małżeństwa, uznając, że Fryderyk jest zbyt chorowity, by być odpowiednim kandydatem na męża.