tłumaczenia serbski

Mówiąc w odpowiedzialności społecznej pracodawcy firmy należy pamiętać, że dotyczy ona przede wszystkim stosunku pracodawcy do zatrudnianych przez niego pracowników.

Można zaryzykować nawet stwierdzenie, że to właśnie sam pracownik jest ambasadorem swojego pracodawcy.

Kluczowe jest to, jakie podejście ma pracodawca do swoich pracowników, gdyż to oni będą o nim opowiadać w swoim otoczeniu.

To, czy wypowiedzi pracowników o zatrudniających je osobach mają charakter pozytywny czy negatywny zależy od wielu czynników.

Głównym z nich jest jednak to, jak są oni traktowani przez firmę, w której pracują.

Wybierając swojego pracodawcę ludzie nie kierują się tylko kwestią wysokości zarobków, ale zwracają także uwagę na inne, wydawać by się mogło praktycznie nieistotne kwestie.

Pracownik, który świadomie dokonuje wyboru pracodawcy sprawdza m.

in.

to, jakie możliwości rozwoju daje mu nowa firma i czy w trudnej sytuacji będzie mógł liczyć na jej pomoc.