www.zatokabraniewo.pl https://www.skrzyniebiegow.net/sklep/6/0/manualne,skrzynie,biegow,peugeot.html

Rozwiniemy teraz nieco wątek związany z układem wydechowym, a w zasadzie skupimy się na jednym z bardzo ważnych elementów tegoż układu. Chodzi o katalizatory katalityczne, które popularnie nazywa się po prostu katalizatorami samochodowymi.

Mówiąc najogólniej są one rodzajem filtra odpowiedzialnym za to, aby końcowy produkt spalania paliwa, który przez rury wydechowe jest uwalniany do atmosfery zawierał jak najmniejszą ilość szkodliwych związków. Siłą rzeczy nie da się ich wyeliminować całkowicie, jednakże stopień redukcji jest znaczny.

Obecnie katalizatory są montowane we wszystkich autach osobowych, które schodzą z linii produkcyjnej i trafiają do salonu. Ponadto są obecne także w dużych pojazdach ciężarowych, autobusach, lokomotywach spalinowych używanych w pociągach, a nawet w wózkach widłowych.

Kiedyś praktycznie nie były uwzględniane przy projektowaniu aut jakiegokolwiek typu, albowiem nie istniały konkretne wytyczne dotyczące norm ochrony środowiska. Gdy pojawiły się stosowne regulacje, katalizator stał się standardem.

W jaki sposób działa katalizator? Nie jest on prostym filtrem, to znaczy nie posiada żadnego sita ani innego elementu roboczego, który zatrzymywałby szkodliwe produkty spalania paliwa. Wewnątrz fabrycznie nowego katalizatora znajduje się substancja o działaniu katalitycznym, która wchodzi w reakcje ze spalinami i między innymi redukuje tlenki azotu oraz utlenia węglowodory i tlenek węgla.

Z czasem katalizator traci swoje właściwości i powinien być wówczas wymieniony na nowy.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Warszawa