Wilhelm Pluta

Recycling aut i nie tylko

Utylizacja samochodów to ważne zagadnienie z punktu widzenia środowiska. Auta, które są pozostawiane w nieodpowiednich miejscach nikomu się już nie przydadzą, a w dodatku mogą bardzo zaszkodzić – niszcząc środowisko. Zdarzają się ludzie, którzy porzucają samochody w lesie, na parkingach czy polnych drogach. To duży błąd. Samochód, nawet taki, który trudno nazwać inaczej niż wrakiem, może się przydać. Jak to możliwe? Otóż z auta odzyskuje się niektóre części, a surowce powtórnie przerabia. Z zepsutego samochodu częściowo powstaje więc nowe auto, a także wiele innych produktów. Gdy pomyślisz o utylizacji samochodów w ten sposób, na myśl przychodzi od razu recykling, którzy wszyscy dobrze znamy z regularnego wynoszenia śmieci.

To dobre skojarzenia, bo to część tego samego procesu. W obu przypadkach pozornie bezużyteczne przedmioty przerabiane są na coś przydatnego. Nic dziwnego, że firmy, które zajmują się recyclingiem aut nie poprzestają jedynie na utylizacji środków transportu. Niejednokrotnie ta sama firma prowadzi także segregację odpadów pochodzących z innych źródeł. Niektóre przedsiębiorstwa tego rodzaju zajmują się szeroko pojętą zbiórką złomu, a nawet recyklingiem makulatury. Wydaje się to naturalne, gdy zwrócisz uwagę na to, że firma utylizująca auta ma już wszystkie niezbędne pozwolenia i gotowe zaplecze oraz park maszynowy. Nie rozwijanie działalności w tym kierunku wydawałoby się dużym marnotrawstwem potencjału firmy. Choć oczywiście z punktu widzenia właściciela auta, powinna interesować Cię przede wszystkim oferta finansowa – a więc opłata za przekazanie samochodu, a nie zakres usług firmy.

www.theoldcinema.pl