System GPS został stworzony dla celów militarnych i w tym obszarze wykazuje bardzo wiele użytecznych zastosowań, bez których nie mogłyby istnieć współczesne, nowoczesne armie wyposażone w najnowsze technologie. Systemy GPS służące wojsku, w odróżnieniu od systemów cywilnych, działają w innym kodzie, który umożliwia bardziej precyzyjne określanie współrzędnych dwuwymiarowych, trójwymiarowych, czasu oraz prędkości. Aktualnie, system GPS dla wojska wykorzystywany jest przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz trzydzieści dwa państwa, które są sojusznikami militarnymi USA. Systemy GPS dostarczają wojsku niezbędnych informacji do stosowania systemów C31 – Command, Control, Communications & Intelligence. Dzięki zastosowaniu takich systemów, możliwa jest precyzyjna lokalizacja żołnierzy i własnych platform bojowych. Przekazywanie rozkazów podległym jednostkom oraz przeprowadzanie skoordynowanych akcji militarnych.

Dzięki dostarczanym danym przez system GPS możliwe jest uzyskanie obrazu pola bitwy na mapie taktycznej w trybie rzeczywistym, co umożliwia o wiele skuteczniejsze dowodzenie. Systemy GPS wykorzystywane są także w bardziej bezpośrednich atakach. Za pomocą specjalnych ręcznych urządzeń do pozycjonowania, oznaczają strategiczne budynki wojsk nieprzyjaciela i przy użyciu pocisków samonaprowadzających niszczą wrogie obiekty. Dodatkowo dzięki zastosowaniu nawigacji satelitarnej wojsko w bardzo krótkim czasie jest w stanie przygotować dokładne mapy terenu, na którym odbywają się działania militarne. Mapy te są bardzo dokładne z bardzo dobrym odwzorowaniem terenu w przestrzeni trójwymiarowej. Dodatkowo system GPS pozwala na bardzo szybką aktualizację już raz sporządzonych map.