www.wojciecholejniczak.pl ręcznik dla dziecka

W dzisiejszych czasach komputer jest urządzeniem, do którego powinni mieć dostęp wszyscy.

Dotyczy to w szczególności młodych ludzi, bo jeśli oni nie opanują przynajmniej w stopniu dobrym jego obsługi, to w przyszłości mogą mieć spore problemy, na przykład ze znalezieniem dobrej pracy.

Oczywiście, zdecydowana większość młodzieży znakomicie radzi sobie z tym sprzętem, jednak są w naszym kraju również rodziny bardzo biedne, a w ich domach nie ma komputerów.

W szkołach lekcje informatyki często prowadzone są po macoszemu.

Warto by więc pomyśleć o darmowych szkoleniach informatycznych dla młodzieży z biednych rodzin.

Raczej nie trzeba by wydawać na to zbyt dużych pieniędzy, ponieważ liczba potencjalnych adresatów takiej oferty jest mocno ograniczona.

Skoro nie będzie to kosztowało zbyt dużo, to tym bardziej warto by postarać się zorganizowanie takich zajęć, na przykład w szkołach, gdzie zawsze znajdą się sale informatyczne.

W ten sposób przyczynilibyśmy się wyrównania szans młodych ludzi z biednych rodzin.

www.ardleywithfewcott.com