HGPST T-EH to wojskowy, platformowy odbiornik GPS. Dostarcza niezbędnych i dokładnych danych urządzeniom, zamontowanym w sprzęcie militarnym. Model ten wyposażony jest w moduł kryptograficzny SAASM oraz tryb pracy PPS (Precise Positioning Service).

Dzięki takim właściwościom umożliwia większą precyzję w wyznaczaniu pozycji i czasu, odporność na jamming oraz spoofing. Produkt ten głównie stosowany jest w śmigłowcach bojowych. Może pracować na dwunastu kanałach.

Komunikuje się na częstotliwościach L1 w kodach C/A, P(Y) oraz L2 w kodzie P(Y). Odbiornik ten precyzyjnie określa czas, z dokładnością do 50 nanosekund. Określenie dokładnej pozycji w trybie 3D Sep oraz PPS wynosi 10 metrów.

Prędkość określana jest z dokładnością do 0,4 metra na sekundę. Urządzenie to jest stworzone do współpracy z komputerami pokładowymi jednostek wojskowych, nawigacją inercyjną oraz radiostacjami. Dostarcza ono niezbędnych danych o pozycji, prędkości i czasie.

Dzięki zastosowanym kluczom kryptograficznym jest odporne na fałszywe sygnały wysyłane przez wrogie wojska oraz inne zakłócenia. Może być także wykorzystywany w systemach dowodzenia i obrazowania pola walki. Wraz z urządzeniem dostarczane jest oprogramowanie pozwalające na przedstawienie aktualnej pozycji sprzętu na mapach CADRG, monitorowanie parametrów nawigacji inercyjnej, nawigowanie do wyznaczonych punktów i w ich obrębie, zapis przebytych śladów oraz archiwizację danych.

Dodatkowo istnieje możliwość dowolnej konfiguracji interfejsu użytkownika.