Odbiornik HGPST H2 jest urządzeniem ręcznym przeznaczonym dla celów militarnych. Stosuje się go jako indywidualne wyposażenie żołnierza, pozwalające na zobrazowanie aktualnej jego pozycji za pomocą kolorowego wyświetlacza LCD. Pozycja przedstawiana jest na wojskowych mapach w formacie CADRG.

Głównymi funkcjami odbiornika jest umożliwienie żołnierzowi orientacji w terenie, nawigowanie go do określonych lokalizacji oraz alarmowanie w przypadku opuszczenia określonego obszaru, na którym żołnierz powinien się znajdować lub gdy osiągnął odpowiednią lokalizację. Urządzenie to cechuje się nieskomplikowaną obsługą. Technologicznie jest przystosowane do bardzo długiej pracy na zasilaniu z baterii.

Cechuje się także dużą niezawodnością i dużą ilością wolnej przestrzeni w pamięci urządzenia. Dzięki temu umożliwia aktualizację posiadanych map oraz wgrywanie nowych obszarów niezbędnych do prowadzenia konkretnych misji militarnych. Zastosowany w urządzeniu moduł GPS może pracować aż na szesnastu kanałach.

Dzięki takiemu modułowi możliwe jest nawigowanie nie tylko w otwartej przestrzeni, ale także w pomieszczeniach zamkniętych. Wśród wielu funkcjonalności odbiornika, znajduje się prezentacja położenia żołnierza w systemach współrzędnych MGRS, UTM oraz WGS84. Urządzenie umożliwia zmianę jasności wyświetlacza w zależności od pory dnia oraz przejście w tryb nocny.

Oprogramowanie odbiornika umożliwia także ustalanie współrzędnych na podstawie odległości i azymutu określonego przez użytkownika. Dzięki standaryzacji urządzenia możliwe jest połączenie go z innymi urządzeniami pracującymi na bazie protokołów NMEA 0183 oraz ICD-GPS 153.

www.pielegnacjaroslin.net.pl